Cha xuất ngoại

Nói “xuất ngoại” cho oai thế thôi nhưng thực chất là cha đưa mẹ sang Singapore để chữa bệnh. Mấy lần trước chị Thu

/

ĐỢI …

I love your taste, your sense of beauty, your love of flowers, the way you decorate home, the small details that are so important

Chị THU & BỰ

Chuyện của Bự viết … chuyện thật 100% 25 NĂM TRƯỚC … Hai chị em sống trong một ngôi nhà thuê ở gần sân

1 2 3