Dr Jean-Marcel Guillon

//

Tầm nhìn của ông bác sĩ kỳ lạ

Bài viết của nhà báo Hải Vân, đăng trên báo Thanh Niên ngày 8-8-2016 Bệnh viện FV có một chiến lược truyền thông bài bản và chuyên nghiệp. Người phụ trách là chị Nguyễn Thị Lệ Thu. Chị Lệ Thu không chỉ phụ trách truyền thông, chức danh của chị là Giám đốc tiếp thị

More
/

Thư Tổng Giám Đốc gửi thành viên Gia Đình FV

Đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, trở thành một cuộc đại khủng hoảng không tiên định được trên toàn thế giới chỉ trong vòng vài tuần. Việc di chuyển bị hạn chế, các biên giới đóng cửa, nửa thế giới nằm trong tình trạng giới nghiêm, ảnh hưởng đến việc làm và

More
/

Tôi đã bắt đầu dự án BỆNH VIỆN FV như thế đấy!

English below Lady Sexy, thông dịch viên độc quyền, dịch lại theo lời kể của bác sĩ Jean-Marcel Guillon – Tổng Giám Đốc Bệnh viện FV (với yêu cầu phải dịch đúng tinh thần, đúng giọng điệu và đúng cách kể chuyện của ông, không được thêm bớt). Bài báo được đăng trên trang 74-75-76-77-78-79

More