CHỊ & EM

Bự của tôi viết về hai chị em tôi – Chị trong câu chuyện này là tôi đó – Lệ Thu Em gần 50