Thư gửi Mẹ…

Paris, ngày 4 tháng 2 năm 2016 (26 Tết) Mẹ yêu quý, con đi chơi nhưng con không yên lòng, con nhớ mẹ. Tranh

CÒN MẸ LÀ CÒN MÙA XUÂN

CÒN MẸ LÀ CÒN MÙA XUÂN – 13 February 2016 (Mồng 6 Tết) Mồng 1 Tết, em gái nhắn tin “mẹ lại đột quỵ