Tôi đi đánh … ghen

Chuyện xảy ra năm 2006 … “Mình chia tay đi em!” Ly cà phê đen tuột khỏi tay tôi rớt choang xuống sàn quán