Note thư tình

Mr Crazy & Lady Sexy trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines bay từ chặng Paris về Sài Gòn vào tháng 9