𝐍𝐢𝐜𝐤 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 (𝐒𝐚𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭) 𝐜𝐨́ 𝐝𝐚̂́𝐮 ✅ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐅𝐕

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Lệ Thu nhận được khá nhiều tin nhắn đến inbox trên trang cá nhân của Lệ Thu từ