EM TRAI TÔI

Mơ ước dẫn nó quay lại châu Âu mà mãi tới hơn 21 năm sau khi nó quay về Việt Nam từ Đức tôi