Những câu chuyện về mẹ

(…tiếp theo) Tôi rất thích ngắm mình trong gương … khắp nơi trong nhà tôi chỗ nào cũng có gương, phòng ngủ có 2