10-year Love Story

Chuyện tình 10 năm qua ảnh của Mr Crazy & Lady Sexy (2006 – 2016) – không biết bao sóng gió, có những lúc

Bà Nội

Bự của tôi, em gái tôi, viết về Bà (chúng tôi gọi Bà Nội là Bà), nhân Lễ Cải táng đưa bà về nơi