Được gặp Brad Pitt

Tháng 9 năm 2009 Ông Tây và Nàng trở về Việt Nam trong khoang Hạng Nhất, hãng hàng không Singapore Airlines, từ Los Angeles