YÊU & … GHEN …

Có những chuyện tưởng sẽ là “bí mật không thể nói ra”… Thời gian trôi qua, những câu chuyện ấy trở thành kỷ niệm,

AI ĐÃ GIẾT THIÊN THẦN?

Bài đăng để nhớ một kỷ niệm chiến đấu tới cùng cho sự thật … và sự thật phải thắng Có ai đã một

/

ĐAU …

Cảm giác bị đâm từ sau lưng, đâm từ từ, sao mà đâu đến vậy! Sau nhiều ngày suy nghĩ, sáng nay tôi điện

1 16 17 18 19 20 22