CHUYỆN THỊ PHI

Sưu tầm từ Facebook Nguyễn Tuấn Tất cả chúng ta ai cũng từng, đang hay sẽ là nạn nhân của thị phi. Mấy ngày

1 2 3 21

Các loại nhóm kín ANTI

Trên mạng xã hội, xuất hiện rất nhiều các nhóm, hội kín bắt đầu bằng những từ rất mỹ miều “sự thật về …”, “anti …”, “bóc mẽ…”, vân vân và vân vân … Nói là nhóm hội kín nhưng

Lady SEXY in Paris

Diện những mẫu thiết kế đầu tiên của Nhà Mốt Mr Crazy